HelixAR™ c ABC® технология

Комбинира усъвършенстваните специални режими на премиалните електрохирургични генератори с предимствата на най-новата ABC® технология на CONMED.

HelixAR with ABC Technology

HelixAR™ c ABC® технология

Комбинира усъвършенстваните специални режими на премиалните електрохирургични генератори с предимствата на най-новата ABC® технология на CONMED.

HelixAR™ е предназначен както за отворени, така и за лапароскопски процедури.

Монополярни специални режими:

  • Лапароскопски: Ограничава напрежението до 2700 V в режим Лапароскопия, като помага за намаляване на рисковете от неволни изгаряния причинени от пренос на електрически ток към друг инструмент или троакар.
  • В разтовр: Бързо иницииране на енергия за незабавен клиничен ефект при условия на високо натоварване срещу ниско съпротивление.
  • Pulse Coag: Пулсиращи коагулация за контролирана хемостаза с максимално редуцирана карбонизация на тъканите.

 

ABC® режими:

  • Argon Dissect: Работи с дисекционния електрод CONMED, за да осигури подсилено рязане с аргон с четири различни нива на хемостаза.
  • Пулсов аргон: Осигурява контролирана хемостаза за малко повърхностно кървене с четири времена на импулса.
Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?