Focal One®

Focal HIFU за рак на простатата

FOCAL ONE LITHOTRIPSY

Focal One®

Фокалната стратегия за лечение на рак на простатата (PCa) играе все по-голяма роля в днешната хирургична практика. Чрез комбиниране на най-новите технологии за изобразяване и лечение, Focal One® дава отговор на настоящите изисквания за идеална фокална терапия: прецизно и комбинирано с ЯМР изобразяване, неинвазивен подход, прецизна и ефективна терапевтична HIFU енергия и изобразяване за валидиране на лечението с MRI след лечение .

Focal One® е показан за лечение на локализиран рак на простатата. Focal One® е предназначен за деструкция чрез ректален високоинтензивен фокусиран ултразвук на локализиран аденокарцином на простатата. Произведено от EDAP TMS, Focal One® е регулирано медицинско устройство, което носи CE маркировка. Клас IIb, оценката му за съответствие е извършена от G-MED (0459). Препоръчително е предварително да се консултирате с ръководство за потребителя.

Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?