За студенти

intership

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ

Търсите място за стаж? Присъединете се към нашия динамичен екип СЕГА!

Нашата стажантска програма е предназначена за студенти, които търсят ценни прозрения и уникално изживяване. Това, което научавате и правите тук, ще даде тласък на кариерата ви и ще ви подготви за бъдеща роля в здравната индустрия.

intership 02

Любопитни ли сте да научите повече и да получите опит в реална обстановка едновременно?

Като се присъедините към нашата стажантска програма, вие ще придобиете опит в продажбите, сервизния инженеринг, търговете, маркетинга и функциите за поддръжка, така че защо не опитате? Освен това, ние ценим приемствеността, така че ако окажете истинско въздействие по време на стажа си, ние ще се радваме да предложим постоянна заетост на една от отворените позиции в компанията.

intership 03

Какво ще спечелите от стажантската програма?

  • pабота в екип от подкрепящи и опитни професионалисти, готови да отговорят на вашите въпроси и да споделят опит от реалната среда с вас;
  • cертификат и препоръчително писмо в края на програмата;
  • достъп до различни ресурси;
  • менторство;
  • преминаване към постоянна работа;
  • насоки за кариерни цели.

Стажантска Програма

КАК СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ?

1. Опит в реална
обстановка

Професионалното развитие се обуславя от излагането на разнообразни пейзажи, които отразяват сложността на предизвикателствата в реалния свят. Стажантите ще придобият практически опит от целия регион, в който SOFMEDICA присъства, който може директно да бъде приложен в бъдещата им кариера.

2. Иновации
и креативност

Интердисциплинарното сътрудничество на идеи от различни отдели предизвиква иновации и насърчава креативни подходи при посрещане на нуждите на клиентите.

3. Задълбочено
изучаване на сферата

Излагането на различни области като клинични продажби, регулаторно съответствие, логистика и здравни среди от нашия регион позволява на стажантите да разберат сложността на индустрията за медицински изделия, насърчавайки по-задълбочено разбиране на нейната динамика.

4. Развитие
на уменията

Работата в мултидисциплинарна среда позволява на стажантите да развият по-широк набор от умения, като комуникация, решаване на проблеми и връзки с клиенти, което ги прави по-адаптивни в бъдещи начинания.

Търсите място за стаж? Присъединете се към нашия динамичен екип СЕГА!