Живот в SOFMEDICA

Check what our colleagues are saying

СТОЙНОСТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ

КУЛТУРА
Натисни тук SOFMEDICA

Желание за иновация и промяна

Етичност и интеграция

Работa с цел

КАРИЕРА И ОБУЧЕНИЕ

Доверие и делегиране на правомощия

Кариерен път базиран на обучение, характер и отговорност

Личностни и кариерни програми за развитие

КОМПЕНСАЦИЯ

Прозрачност и честност

Краткосрочни и дългосрочни стимули

Признание възнаграждение

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

Допълнително пенсионно осигуряване

Разнообразие от допълнителни ползи за служителя

РАБОТНА СРЕДА

Работа в изключителен екип

Синергия отвъд границите и бизнес инклузия

Мултинционалност и разнообразие на поколенията

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИЯ ЕКИП

НАШАТА КУЛТУРА

ACT IN INCLUSIVENESS
ПРИОБЩАВАНЕ

Ние вярваме в идеята за разнообразие и приобщаване и ценим своята автентичност.

REAL VALUES
ИСТИНСКИ
СТОЙНОСТИ

Ние работим с УСЪРДИЕ, работим в СИНЕРГИЯ и създаваме ШАНС в реалния живот.
И го правим от сърце.

EMPOWER ACCOUNTABILITY
НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЧУВСТВОТО ЗА ОТГОВОРНОСТ

Ние поемаме отговорност за решенията си и предоставяме ресурси на нашия екип и вярваме във възможностите на нашите служители.

CREATE FOOTPRINT
СЪЗДАВАЙТЕ
ОТПЕЧАТЪК

Ние даваме възможност на нашите служители да поемат отговорност за своите действия и да измерват тяхното въздействие. Техните действия създават пряк отпечатък в здравната система.

НАД 28 ГОДИНИ ИНОВАЦИИ

ВИЖТЕ НАШИТЕ БИЗНЕС ГРУПИ

Компаниите от групата предоставят на хиляди пациенти иновативни медицински технологии, като се стремят да осигурят напредък в полза на възможно най-много пациенти чрез създаване на мост между най-новите и най-иновативни медицински технологии, пациентите и здравните специалисти.

Compliance
People Development
Tender
Marketing
ВАШАТА КАРИЕРА
Вижте възможностите за работа

SOFMEDICA РумънияРумъния

SOFMEDICA ГърцияГърция

SOFMEDICA УнгарияУнгария

SOFMEDICA България България

SOFMEDICA КипърКипър