Вдъхновение

Women in robotic surgery 1

Жени в роботизираната хирургия

Интервю с проф. д-р Елвира Братила, първият гинеколог, извършващ роботизирани интервенции в Румъния

Doctor Dimitrie Capsa 1

Стипендии на д-р Димитрие Капса

SOFMEDICA Group, through EMERALD MEDICAL CENTER and SOFMEDICA Life-saving Innovation, announces the launch of the 2nd edition of the “Dr. Dimitrie Capşa” scholarships, with more opportunities for eminent medical students and outstanding resident physicians, as well as for students at the Faculty of Medical Engineering of the “Politehnica” University of Bucharest.

Captain compliance

Капитан Compliance

SOFMEDICA разработи Политиката за съответствие като ресурс, за да обобщи основните стандарти за съответствие в здравеопазването. Политиката за съответствие трябва да се чете заедно с регулаторните процедури, процедурите за качество и околната среда – описва концепциите за съответствие и дава насоки, Кодексът за бизнес поведение и корпоративните стандарти – предоставя стандарти за етични бизнес практики.