AirSeal® iFS

Система за управление на инсуфлацията

AirSeal iFS

AirSeal® iFS

AirSeal® е единствената в света интелигентна и интегрирана система за осигуряване на достъп при лапароскопска и роботизирана хирургия, представляваща революционна трансформация на конвенционалните системи за инсуфлация, съставени от троакари и маркучи, използвани през последните 20 години.

Чрез осигуряване на стабилен пневмоперитонеум, непрекъсната евакуация на дима и достъп без клапи до коремната кухина, системата AirSeal® намалява процедурното време, разходите и проблемите по начини, които конвенционалните инсуфлационни системи просто не могат да направят.

Защо AirSeal®

 

Роботизираното решение AirSeal® включва функционалното представяне на AirSeal®, в роботизираните da Vinci процедури без необходимост от допълнителен помощен порт.

  • Интегрирано с хирургическата система da Vinci, роботизираното решение AirSeal® осигурява всички уникални предимства на AirSeal®.
  • Осигурява стабилен пневмоперитонеум за постоянна експозиция дори по време на усилен аспирация и други причини за загуба на газ от пневмоперитонеума.
  • Позволява на хирурзите да работят уверено и спокойно дори при ниско интраабдоминално налягане.
  • Осигурява постоянна евакуация на дима, за да осигури ясна видимост по време на цялата процедура.
  • Предлага безклапанен достъп до мястото на операцията, като избягва нарушаването на целостта на спесимена по време на отстраняването му.

AirSeal® ви позволява да работите в по-чисто поле, без да се страхувате от изтичане на хирургически генериран дим и аерозоли от коремната кухина в операционната зала, тъй като функцията за автоматично евакуиране на дима непрекъснато евакуира, филтрира и рециркулира CO2.

Благодарение на своя дизайн без клапи, AirSeal® ви позволява да работите без страх от замърсяване на лапароскопа по време на въвеждането му в оперативното поле, разкъсване на уплътнение по време на въвеждането на инструмента, изместване на троакар поради триене на уплътнението или загуба на важни тъканни проби (или фрагменти) по време на отстраняване.

Ползите от използването на AirSeal® не свършват с действията, което ви позволява да извършвате. Доказано е, че AirSeal® намалява както оперативното време, така и абсорбцията на CO2 от тъканите на пациента. Въз основа на положителни отзиви от хирурзи и анестезиолози, свързани с постоперативната болка и стабилността на пациента под анестезия, компанията провежда множество клинични проучвания, за да потвърди статистически клиничната полза за хирурзите и анестезиолозите.

AirSeal® е уникална технология, която е от полза за хирурзи, операционни екипи, болници и, най-важното, пациенти.

След работата с него, е възможно да не  поискате да работите без него.

 

Как работи AirSeal®

AirSeal® съчетава дизайна и функцията на своите 3 патентовани компонента, за да създаде лапароскопска/роботизирана работна среда, която е изключително стабилна и с гарантирана ясна видимост.

Комбинацията от стабилен пневмоперитонеум, непрекъсната евакуация на дима и достъп без клапи до коремната кухина са възможни благодарение на високия дебит, способността за измерване на налягането на AirSeal® iFS, комплекта трилуменни филтриращи маркучи и порта за достъп, който е фокусната точка на системата.

Вътре в корпуса на канюлата на порта за достъп AirSeal® серия от дюзи под високо налягане насочват CO2 газ надолу в канюлата, докато се постигне желаното интраабдоминално налягане. В този момент се достига равновесие, което създава хоризонтална въздушна бариера вътре в корпуса на канюлата. Активира се и верига с непрекъснат поток, като едновременно се евакуира интраабдоминалният газ (съдържащ CO2 и дим), филтрира се и циркулира през дюзите за високо налягане. Леките промени в интраабдоминалното налягане се засичат от сензорните възможности в реално време на iFS и корекциите на потока се правят мигновено, като изпращат повече газ в кухината или му позволяват да излезе от порта за достъп.

Резултатът е стабилен пневмоперитонеум, който е различен от всичко, което могат да осигурят конвенционалните системи за инсуфлация с троакар.

 

Три системи в едно

За разлика от конвенционалните инсуфлатори, които разполагат с еднопосочен поток и функция за импулсно надуване и отчитане на налягането, AirSeal® iFS разполага с дизайн за филтриран циркулационен поток, който не само позволява едновременна инсуфлация и отчитане на налягането, но осигурява и непрекъсната евакуация на дима. Резултатът е забележително стабилна и изключително ясна лапароскопска/роботизирана работна среда.

Управляваният от софтуера AirSeal® iFS разполага с голям сензорен дисплей, който позволява на операционния екип да наблюдава ключови показания, включително скорост на потока, интраабдоминално налягане и ниво на подаване на газ. IFS също така предоставя визуални и звукови сигнали за съобщаване на важни съобщения на екипа в операционната, включително предупреждения за ниско ниво на газ или предупреждения за прекомерен поток, които могат да показват отворен или неправилно свързан спирателен кран на газоподаването.

Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?