История на иновациите

SOFMEDICA - Life Saving Technologies

innovation

SOFMEDICA е член на SOFMEDICA GROUP, ориентирана към образованието група от здравни компании, която работи от 1994 г. в Европа: Румъния, Гърция, Унгария, България, Кипър и Унгария.

flags

Компаниите в групата предоставят на хиляди пациенти иновативни медицински технологии (минимално инвазивна хирургия и подмяна на жизненоважни органи, като например сърце и бъбрек), както и специализирани медицински услуги за пациенти с хронични заболявания.

В групата работят повече от 150 професионалисти, свързани със здравеопазването, и продължават инвестициите в регионалната медицинска система, която се развива повече от 28 години.

Нашите прозрения

НАШАТА МИСИЯ

Да направим животоспасяващи технологии достъпни за най-отдалечените пациенти в Европа чрез овластяване на
Здравни специалисти с най-надеждната екосистема за иновации и обучение.

Превъртете наляво/надясно

Надеждност. Устойчивост. Заедно

Екосистемата на SOFMEDICA

Top  Innovative Tech
Иновативна
медицинска технология
Ние осигуряваме животоспасяващи медицински технологии
Risk Sharing
Споделяне
на риска
Споделяме отговорността с нашите клиенти и партньори
Timely Delivery of quality products
Навременна доставка на
качествени продукти
Уважаваме обещанието си за качество и своевременни доставки
Business safety
Сигурност на
бизнеса
Спазваме изискванията за съответствие и реглаторните норми
Data Sharing
Обем от
данни
Осигуряваме на клиентите си цялостна визия
Learning ecosystem
Обучение на
здравни специалисти
Образоваме здравните специалисти
Business sustenability
Устойчивост на
бизнеса
Гарантираме отговорни, етични и устойчиви бизнес ресурси
Technical and Clinical Support
Техническа и
клинична подкрепа
Разполагаме с отдаден екип, осигуряващ целостно портфолио от услуги

НАД 28 ГОДИНИ иновации

НАШАТА ИСТОРИЯ

Нашата група присъства в Европа от 1994 г. с офиси и операции в Румъния, Гърция, Унгария, България и Кипър, групата се фокусира върху пет основни бизнес направления:

icon sofmedica
Sofmedica
Life Saving Innovation

Доставяме иновации които спасяват животи

icon emerald
Emerald
Precious Healthcare

Медицински център, ориентиран към пациента

Medcity
Medcity
The Medical Mall

Експертиза и развитие на здравеопазването

isle
Isle Academy
Learning Ecosystem

Екосистема за симулация и обучение

icon leasing
Medi Leasing
Innovation

Финансови решения за иновации в здравеопазването

SOFMEDICA

SofMedica Group
С комбинираната сила на технологичните иновации, образованието през целия живот и човешката страст ние даваме възможност на медицинските специалисти и предоставяме на пациентите най-доброто здравеопазване, налично в света – независимо от техния социален или финансов статус.

Ние се борим с водещите животозастрашаващи заболявания: рак, сърдечно-съдови и невро-дегенеративни заболявания. И ние печелим, като гарантираме ранна и прецизна диагностика, от една страна, и иновативни терапии с минимално въздействие върху живота на пациентите, от друга.

Sofmedica history

НАДЕЖДНОСТ. УСТОЙЧИВОСТ. ЗАЕДНО.

НАШЕТО РЪКОВОДСТВО

CEO & Co-Founder
SOFMEDICA GROUP

Georgios (George) Sofianos is an entrepreneur who believes that through Innovation and Education we can democratize healthcare in New Europe.…

Chief Financial Officer
SOFMEDICA GROUP

Cristina Grigorescu has been part of SOFMEDICA Group since 2001, being one of the most acknowledged members of the Group.…

Compliance Director
SOFMEDICA GROUP

Cristina Miroescu started her career as a pharmacist at Sofmedica. Her main duties comprise file registration, document translation, and authorizations…

Business Finance Director
SOFMEDICA GROUP

Mihai Bărbuță has been with SOFMEDICA since 2001, being an expert in economics. Throughout his long-lasting mission, Mihai has experienced…

Managing Director
SOFMEDICA

Evangelos Kalamakis is the Managing Director of SOFMEDICA and an inspiring leader with proven experience in corporate and investment banking…

Business Director
SOFMEDICA

Harris Palaondas is the Business Director of SOFMEDICA and has been with the company since 2016 with direct responsibility on…

People Development Director
SOFMEDICA

Raluca Cârstea is the People Development Manager and she has been with SOFMEDICA since 2021. Raluca graduated from the Faculty…

Finance Director
SOFMEDICA

Eugen Bîrlă is the Financial Director at ONE SOFMEDICA, bringing over 20 years of experience in global finance management. With…

Operations & Cost Control Director
SOFMEDICA

Sorin Dimian is Operations Director, currently supervising 20 members. Sorin is a graduate of School of Economics, with a major…

НАДЕЖДНОСТ. УСТОЙЧИВОСТ. ЗАЕДНО.

НАШИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Director, Advanced Heart Failure Comprehensive Care Centre, Director of Cardiology Clinical Research at University of California, San Francisco

LIVIU KLEIN, M.D., M.S. is the Director of the Advanced Heart Failure Comprehensive Care Center, Section Chief of Advanced Heart…

CEO & Managing Partner
RIGETO UNTERNEHMERKAPITAL

Dr. Richard K. Lenz was born in London, UK where he started his career in Mergers and Acquisitions (M&A) at…

Chief Revenue Officer LUCIRA HEALTH

Kevin Collins is the Chief Revenue Officer of Lucira Health, a medical technology company focused on the development and commercialization…

Co-founder & Chairwoman of the Board
SOFMEDICA GROUP

Catherine SOFIANOU is the President of the SOFMEDICA Group, an acknowledged high-end healthcare technologies & services provider based in Southeastern…

ПОЛИТИКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ НОРМИ И ЕТИКА

SOFMEDICA разработи Политиката за съответствие като ресурс, за да обобщи основните стандарти за съответствие в здравеопазването.

Политиката за съответствие трябва да се чете заедно с регулаторните процедури, процедурите за качество и околната среда – описва концепциите за съответствие и дава насоки, Кодексът за бизнес поведение и корпоративните стандарти – предоставя стандарти за етични бизнес практики.

Compliance
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ ПРОЦЕС НА ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ
Supply & Distribution Process

ПОЛИТИКА ЗА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОБЩЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

Safety & performance
БЕЗОПАСНОСТ И

Ние спазваме всички приложими нормативни изисквания. Отрано разбрахме, че можем да се съобразим само чрез прилагане на солидна система за управление на качеството.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО

Можем да преодолеем предизвикателствата пред нас. След като нашата QMS система беше внедрена, ние си поставихме постоянна цел да поддържаме нейната ефикасност и непрекъснато да я подобряваме.

QUALITY & COMPLIANCE
КАЧЕСТВО И СИСТЕМА
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Represent important pillars in our sustainable development and business growth could not be Представляват важни стълбове в нашето устойчиво развитие и растеж на бизнеса, които не биха били възможни без нашия ангажимент и дългосрочни инвестиции в тези ценности.