AirSeal® Решение за роботизирана хирургия

Поддържа ефективността на AirSeal®, рационализирана във вашия работен процес на интуитивната процедура da Vinci

AirSeal® Robotic Solution

AirSeal® Решение за роботизирана хирургия

Роботизираното решение AirSeal® включва функционалното представяне на AirSeal®, в роботизираните da Vinci процедури без необходимост от допълнителен помощен порт.

  • Интегрирано с хирургическата система da Vinci, роботизираното решение AirSeal® осигурява всички уникални предимства на AirSeal®.
  • Осигурява стабилен пневмоперитонеум за постоянна експозиция дори по време на усилен аспирация и други причини за загуба на газ от пневмоперитонеума.
  • Позволява на хирурзите да работят уверено и спокойно дори при ниско интраабдоминално налягане.
  • Осигурява постоянна евакуация на дима, за да осигури ясна видимост по време на цялата процедура.
  • Предлага безклапанен достъп до мястото на операцията, като избягва нарушаването на целостта на спесимена по време на отстраняването му.
Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?