Кариери

ZHIVOT V SOFMEDIKA

Живот в SOFMEDICA

Изследвайте и открийте ежедневието в SOFMEDICA!

ZA STUDENTI

За студенти

От стажове до програми за лидерско развитие.

ВАШАТА КАРИЕРА
Вижте възможностите за работа

SOFMEDICA РумънияРумъния

SOFMEDICA ГърцияГърция

SOFMEDICA УнгарияУнгария

SOFMEDICA България България

SOFMEDICA КипърКипър

SOFMEDICA ХърватияХърватия

ВЪТРЕШНА И ГЛОБАЛНА МОБИЛНОСТ
Като голяма, мултидисциплинарна компания, ние можем да предложим различни възможности за кариера, като местни и глобални ротации, трансфери или преместване на офиси.

Internal & Global Mobility