Advantage Plus™

Репроцесор за ендоскоп

ADVANTAGE PLUS™

ADVANTAGE PLUS™ Миялна машина за ендоскопи

Миялната машина за ендоскопи ADVANTAGE PLUS™ (AER) е напълно автоматизиран и базиран на компютър асинхронен репроцесор за ендоскопи.

ADVANTAGE PLUS™ AER може да обработва повторно различни ендоскопи, което включва съвместимост с повечето флексибилни ендоскопи. В допълнение, ADVANTAGE PLUS™ също е валидиран за повторна обработка на TEE сонди, дилататори, цистоскопи и полукритични ригидни ендоскопи.

Чрез цялостно наблюдение всички ендоскопски канали се обработват напълно. ADVANTAGE PLUS™ AER следи всеки ендоскопски канал отделно за запушване и правилен поток. Благодарение на високоефективния цикъл на почистване, променливостта на ръчното почистване е елиминирана. С документиран цикъл на измиване можете да сте сигурни, че човешката грешка е сведена до минимум и вашият ендоскоп е повторно обработен безопасно.

ADVANTAGE PLUS™ AER работи с нискотемпературен цикъл на дезинфекция. Чрез използването на нашия висококачествен дезинфектант RAPICIDE™ PA за еднократна употреба, съвместимостта с ендоскопите е гарантирана. В допълнение дезинфектантът RAPICIDE High-Level не съдържа алдехид, което намалява риска за служителите при експозиция.

Характеристики

 • Съответствие със стандартите ISO 15883-1/-4;
 • Асинхронни, двойни басейни за преработка;
 • Индивидуално свързване на канала и наблюдение на запушване на канали;
 • Непрекъснато тестване за херметичност и автоматизирано алкохолно промиване;
 • Обширно управление на данни за цикъла на програмиране, работа и документиране на данни за цикъла, специфични за ендоскопа;
 • Екологично чистият, висококачествен дезинфектант RAPICIDE PA ефективно убива CRE;
 • Възможности за отдалечена диагностика за бърза техническа поддръжка. Възможности за работа в мрежа за централизирано събиране на данни от множество машини и локации на Advantage;
 • Система за предварително филтриране на водата и опционален принтер, въздушен компресор и система за управление на изпаренията;
 • PC-базирана система с голям монитор с плосък екран, мишка и клавиатура;
 • Баркод четец и работа с капака без ръце;
 • Изисква конекторни блокове Advantage за свързване, предназначени за свързване на специфични за ендоскопи  (закупуват се отделно).

 

Съвместимост

ADVANTAGE PLUS™ AER може да обработва повторно различни ендоскопи. Той е съвместим с повечето гъвкави ендоскопи и е валидиран за повторна обработка на TEE сонди, дилататори, цистоскопи и полукритични твърди обхвати.

Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?