Clutch Cutter knife

ESD устройство с назъбена челюст, което може да хване, повдигне и изреже лезията.

Clutch Cutter knife

Clutch Cutter knife

Инструмент за ESD с назъбена челюст, което може да хване, повдигне и изреже лезията.

Продукт: Диатермичен нож за ESD.

Общо име: Ендоскопски електрохирургичен електрод, монополярен, за еднократна употреба.

Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?