PulsioFlex Monitor

Хемодинамичен мониторинг на най-високо ниво

PulsioFlex Monitor

PulsioFlex Monitor

Product available only in Romanian market

Проследяването на сърдечно-циркулаторната функция е от голямо значение при всички пациенти в интензивно лечение. Мониторинг със стандартни параметри: ЕКГ неинвазивното кръвно налягане и пулсовата оксиметрия не предоставят достатъчно информация за вземане на решение относно адекватността на лечението. Само усъвършенстваното хемодинамично наблюдение с инвазивно измерване на сърдечния дебит и неговите детерминанти (преднатоварване, следнатоварване, контрактилитет), както и количественото определяне на белодробния оток позволява ранна целенасочена терапия.

PulsioFlex е гъвкава платформа с интелигентна визуализация за усъвършенствано хемодинамично наблюдение на пациенти.

Чрез модулна разширяемост и наличието на нашите ефективни технологии за мониторинг, системата може да бъде адаптирана към индивидуалните нужди на всеки пациент по всяко време:

  • Покриване на вашите информационни изисквания;
  • Съвпадение на вашата клинична обстановка (OR, ER, ICU);
  • Адаптиран към нивото на риск на вашите пациенти.
Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?