СОФМЕДИКА в подкрепа на 1-вия Световен гръцки диаспора медицински конгрес

„Ние сме гърци от диаспората, затова беше невъзможно да откажем да дадем своя принос в подкрепа на конференцията, която засяга гръцките лекари и учени от диаспората“, каза Георгиос Софиaнос.

Изпълнителният директор на SOFMEDICA GROUP, Георгиос Софиaнос, присъства на Първия световен медицински конгрес на гръцката диаспора, който се проведе в рамките на „Медицински форум Аристотел“, от петък (15.07.) до неделя (17.07.2022 г.), в Солун.

Г-н Софиaнос говори за решението Групата да подкрепи конференцията, на практика и на ниво спонсорство.

„Ние сме група, която е основана и израснала в чужбина. Започнахме нашия бизнес извън Гърция и след това се разширихме в Гърция, така че можем да кажем, че сме гърци от диаспората, както като граждани, така и като инвеститори и предприемачи. Затова беше невъзможно да отречем нашия принос и подкрепа към организацията на конференцията, която засяга гръцките лекари и учени от диаспората”, каза той.

Всъщност той се позова на функционирането на първата англоезична бакалавърска програма по медицина в университета Аристотел в Солун (AUTH):

„Много е окуражаващо, че тук, в Солун, под егидата на университета Аристотел, първият чужд език Беше стартирана програма по медицина, която е насочена към студенти от чужбина и разбира се имаше голям интерес към децата от гръцката диаспора, които избраха Гърция като място за обучение и изучаване на медицински науки. Затова искахме по този начин да подкрепим и да покажем на практика нашата помощ за куража, който университетът „Аристотел“ и Медицинското училище имаха да направят нещата по различен начин.“

Позовавайки се на мисията на SOFMEDICA, г-н Софианос отбеляза:

„Опитваме се да преодолеем пропастта, която съществува по отношение на технологиите, между Западна Европа, Северна Америка и нашия собствен регион, Източна и Югоизточна Европа. Ние винаги се опитваме, в момента, в който медицинска технология е налична в Ню Йорк, Лондон и т.н., компанията да я имплементира незабавно, при същите условия и със същата поддръжка, така че да стане достъпна и в Атина, Будапеща, Букурещ или София”.

Що се отнася до приноса на конференцията и нейното развитие, той оцени, че учени от чужбина и изтъкнати гръцки лекари от диаспората могат освен самата технология да подпомогнат и разпространението на знания. Чрез преподаването и практикуването на медицина в големи болници и университети в чужбина, с конференцията се дава възможност и за сътрудничество, което им позволява да канализират знанията към мястото, откъдето идват.