A SOFMEDICA AZ ELSŐ GÖRÖG DIASZPÓRA ORVOSI VILÁGKONGRESSZUS TÁMOGATÓJA

„Mi vagyunk a diaszpóra görögjei par excellence, ezért lehetetlen volt megtagadnunk a diaszpóra görög orvosait és tudósait érintő konferencia támogatását” – mondta Georgios Sofianos.

A SOFMEDICA GROUP vezérigazgatója, George Sofianos részt vett az I. Görög Diaszpóra Orvosi Világkongresszuson, amely az „Arisztotelész Orvosi Fórum” keretében került megrendezésre péntektől (07.15.) vasárnapig (2022.07.17.) Szalonikiben.

Sofianos úr beszélt arról a döntésről, hogy a Csoport támogatja a konferenciát, a gyakorlatban és szponzorációs szinten is.

„Mi egy olyan csoport vagyunk, amely külföldön alakult és nőtt. A vállalkozásunkat Görögországon kívül indítottuk el, majd később Görögországba terjeszkedtünk, így elmondhatjuk, hogy a diaszpóra görögjei vagyunk par excellence, mind állampolgárként, mind befektetőként és vállalkozóként. Ezért lehetetlen volt megtagadni a hozzájárulásunkat a szervezéshez a konferencia támogatására, amely a diaszpórában élő görög orvosokat és tudósokat érinti” – mondta.

Valójában a Szaloniki Arisztotelész Egyetem (AUTH) első angol nyelvű orvosi alapképzésének működésére utalt:

„Nagyon biztató, hogy itt, Szalonikiben, az Arisztotelész Egyetem égisze alatt elindult az első idegen nyelvű orvosi program, amely külföldi hallgatókat céloz meg, és természetesen nagy vonzerővel bír a görög diaszpóra gyermekei számára, akik Görögországot választották az orvostudományok tanulásának és elsajátításának helyszínéül. Ezért szerettük volna ily módon támogatni és a gyakorlatban is megmutatni segítségünket ahhoz a bátorsághoz, amellyel az Arisztotelész Egyetem és az Orvostudományi Kar képes volt másképpen csinálni a dolgokat”.

A SOFMEDICA küldetésére utalva Sofianos úr megjegyezte:

„Megpróbáljuk áthidalni a Nyugat-Európa, Észak-Amerika és saját régiónk, Kelet- és Délkelet-Európa között a technológiák terén meglévő szakadékot. Mindig arra törekszünk, hogy abban a pillanatban, amikor egy orvosi technológia elérhetővé válik New Yorkban, Londonban stb. a vállalat azonnal, ugyanolyan feltételekkel és támogatással hozza el, hogy Athénban, Budapesten, Bukarestben vagy Szófiában is elérhető legyen”.

Ami a konferencia hozzájárulását és fejlődését illeti, úgy értékelte, hogy a külföldi tudósok és a diaszpóra kiváló görög orvosai a technológia mellett a tudás terjesztését is támogathatják. Azáltal, hogy külföldön nagy kórházakban és egyetemeken tanítanak és gyakorolják az orvostudományt, a konferencián keresztül lehetőség nyílik az együttműködésekre is, amelyek így a tudást abba az országba irányítják, ahonnan származnak.