ИНТЕРВЮ НА SOFMEDICA – ZF ТОП НАЙ-ВАЖНИТЕ ИГРАЧИ В ИКОНОМИКАТА

СОФМЕДИКА ГРУП присъства на европейския медицински пазар от 1994г.

СОФМЕДИКА – Доставка на иновативни медицински технологии.

ЕМЕРАЛД – Неврологични и сърдечно-съдови медицински услуги.

MEDCITY – Медицинска инфраструктура.

ISLE ACADEMY – Център за обучение.

MEDILEASING – Възможности за финансиране на медицински програми.

Каква беше първата част от 2022 г. за Групата на СОФМЕДИКА?

Първите месеци дойдоха с много добри резултати за всички бизнес направления на групата. Постигнахме нови програми с помощта на технологиите на SOFMEDICA и разширихме екипа си, за да можем да покрием всички възможности на пазара. Постигнахме и сертификат ISO 13485, хармонизиран с MDR, като сме първите в Европа. В ЕМЕРАЛД въведохме нови видове лечение, които допълват гамата от услуги, предлагани на пациентите. И ISLE ACADEMY се превърна в отделна единица в желанието да направи програмите за обучение достъпни за възможно най-много здравни специалисти, като необходимостта от обучение нараства, тъй като някои от нашите продукти стават стандарт за грижа.

Какви планове за развитие имате?

Групата SOFMEDICA продължава своето развитие както чрез увеличаване на портфолиото си от продукти и услуги, така и чрез разширяване на своята география. След успешното започване на операции в Унгария през 2021 г., ние се фокусираме върху разширяване в три страни от бивша Югославия. Продължаваме да се фокусираме върху основните състояния, които застрашават живота на пациентите, като рак, сърдечно-съдови и невро-дегенеративни заболявания. Около тях изграждаме цялостно портфолио – от иновативни медицински технологии до програми за специализация за лекари, специализирани медицински услуги или инфраструктура по най-високи стандарти.

Как се разви местният медицински пазар през последните две години?

Виждаме отвореност към иновативни решения както при частните оператори, така и при публичната система. Очевидно е, че Румъния се привежда в съответствие с европейските стандарти и в областта на медицината и това се постига с инвестиции в най-съвременни технологии, програми за обучение, достъп до медицински услуги и не на последно място в първокласна медицинска инфраструктура. Групата SOFMEDICA отговаря на всички тези нужди и чрез екосистемата, която сме разработили, изграждаме синергии между медицинските системи в региона, в който присъстваме.

Какви са новостите, които планирате да представите на румънския пазар?

Ние сме в тясна комуникация с водещи медицински и академични институции в САЩ и Западна Европа. Искаме всяка иновация, приета там, да достигне и до Румъния. Вече разполагаме с нови подходи за лечение като транскраниална магнитна стимулация, генетични тестове, фокусирани ултразвукови системи, но също така предлагаме персонализирани решения за финансиране като програми за роботизирана хирургия с плащане при използване.

40 милиона евро през 2021 г. – оборот на групата през 2021 г