ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ SOFMEDICA – ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ SOFMEDICA είναι παρόν στην ευρωπαϊκή ιατρική αγορά από το 1994.

SOFMEDICA – Προμήθεια καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών.

EMERALD – Εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες για νευροεκφυλιστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις

MEDCITY – Σύγχρονες ιατρικές υποδομές.

ISLE ACADEMY – Εκπαιδευτικό Κέντρο.

MEDILEASING – Επιλογές χρηματοδότησης για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Πώς ήταν το πρώτο μέρος του 2022 για τον Όμιλο SOFMEDICA;

Οι πρώτοι μήνες ολοκληρώθηκαν με πολύ καλά αποτελέσματα για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου.  Δημιουργήσαμε νέα προγράμματα με τις καινοτόμες τεχνολογίες της SOFMEDICA και επεκτείναμε την ομάδα μας ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις ευκαιρίες και απαιτήσεις της αγοράς.  Ολοκληρώσαμε επίσης την πιστοποίηση ISO 13485 σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του MDR, όντας ο πρώτος  όμιλος στην Ευρώπη. Στην EMERALD έχουμε εισαγάγει νέους τύπους θεραπείας που συμπληρώνουν τη γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς.  Και το ISLE ACADEMY έγινε ένας ανεξάρτητος οργανισμός σύμφωνα με την ανάγκη και την επιθυμία τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα να γίνουν προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες υγείας, καθώς η ανάγκη για εκπαίδευση αυξάνεται διαρκώς με ορισμένα από τα προϊόντα μας να γίνονται «πρότυπο φροντίδας».

Ποια είναι τα αναπτυξιακά σας σχέδια;

Ο Όμιλος SOFMEDICA συνεχίζει την ανάπτυξή του τόσο αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών του όσο και γεωγραφικά διευρύνοντας τη θέση του. Μετά την επιτυχή έναρξη των επιχειρήσεων στην Ουγγαρία το 2021, εστιάζουμε στην επέκταση σε τρεις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Διατηρούμε την εστίασή μας στις κύριες καταστάσεις που απειλούν τη ζωή των ασθενών, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Γύρω από αυτά χτίζουμε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο – με καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες και εξειδικευμένα προγράμματα για ιατρούς, ιατρικές υπηρεσίες ή υποδομές με τα υψηλότερα πρότυπα.

 

 

Ποια η εξέλιξη της τοπικής ιατρικής αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια;

Βλέπουμε ένα άνοιγμα σε καινοτόμες λύσεις τόσο στους ιδιωτικούς φορείς όσο και στο δημόσιο σύστημα. Είναι προφανές ότι η Ρουμανία ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στον ιατρικό τομέα, και αυτό γίνεται με επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, εκπαιδευτικά προγράμματα, πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και σε κορυφαίες ιατρικές υποδομές. Ο Όμιλος SOFMEDICA ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες και μέσω του οικοσυστήματος που έχουμε αναπτύξει, χτίζουμε συνέργειες μεταξύ των ιατρικών φορέων στην περιοχή όπου είμαστε παρόντες.

 

Ποιες είναι οι καινοτομίες που σκοπεύετε να φέρετε στη ρουμανική αγορά;

Είμαστε σε στενή επικοινωνία με κορυφαία ιατρικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη. Θέλουμε οποιαδήποτε καινοτομία υιοθετηθεί εκεί να φτάσει και στη Ρουμανία. Έχουμε ήδη νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως διακρανιακή μαγνητική διέγερση, γενετικές δοκιμές, εστιασμένα συστήματα υπερήχων, αλλά προσφέρουμε επίσης εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης, όπως προγράμματα ρομποτικής χειρουργικής pay-per-use.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2021 έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ.