Разстройство на стомашно-чревния мотилитет

Нашето портфолио за пациенти

Gastro-intestinal Motility Disorder

Нарушенията на стомашно-чревния тракт и стомашно-чревния мотилитет могат да окажат сериозно въздействие върху ежедневния живот на пациента.

Симптомите на стомашен рефлукс, хроничен запек и гастропареза (бавно изпразване на стомаха) може лесно да се объркат със симптоми на функционална диспепсия (индигестия) и синдром на раздразнените черва.

Поради припокриване на симптомите е важна цялостна диагностична оценка. Тази оценка може да включва мониторингови тестове за мотилитета, като например манометрия или измерване на транзитно време.

Това измерване може да се извърши с помощта на иновативни технологии за манометрия и оценка на мотилитета, произведени от Given Imaging, като по този начин се осигурява най-пълната гама от удобни и ефективни инструменти за оценка на функцията на стомашно-чревния тракт.