Διαταραχές Κινητικότητας Γαστρεντερικού

Το χαρτοφυλάκιό μας για ασθενείς

Gastro-intestinal Motility Disorder

Διαταραχές κινητικότητας γαστρεντερικού (GI) και μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του ασθενούς.

Τα συμπτώματα της γαστρικής παλινδρόμησης, της χρόνιας δυσκοιλιότητας και της γαστροπάρεσης (αργή εκκένωση του στομάχου) μπορούν εύκολα να συγχυσθούν με τα συμπτώματα της λειτουργικής δυσπεψίας και του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου.

Λόγω της αλληλοεπικάλυψης αυτού του συμπτώματος, είναι σημαντική η διεξοδική διαγνωστική αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμές παρακολούθησης της κινητικότητας, όπως μανομέτρηση και μέτρηση του χρόνου διέλευσης.

Αυτή η μέτρηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες τόσο για τις δοκιμές μανομέτρησης όσο και για την αξιολόγηση της κινητικότητας, οι οποίες παράγονται από την Given Imaging, παρέχοντας έτσι την πληρέστερη σειρά εύχρηστων και αποτελεσματικών εργαλείων για την αξιολόγηση της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος.