ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Women in robotic surgery 1

Γυναίκες στη Ρομποτική Χειρουργική

Συνέντευξη με την Καθ. Δρ. Ελβίρα Μπρατίλα, την πρώτη γυναικολόγο που έκανε ρομποτική.

Doctor Dimitrie Capsa 1

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΡ. Dimitrie CAPȘA

Ο Όμιλος SOFMEDICA, μέσω του EMERALD MEDICAL CENTER και της SOFMEDICA Life-saving Innovation, ανακοινώνει την έναρξη της 2ης έκδοσης του «Υποτροφίες Δρ. Dimitrie Capşa», με περισσότερες ευκαιρίες για επιφανείς φοιτητές ιατρικής και εξέχοντες ειδικευόμενους ιατρούς, καθώς και για φοιτητές στη Σχολή Ιατρικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου «Politehnica» του Βουκουρεστίου.

Captain compliance

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΠΕΤΑΝ

Η SOFMEDICA έχει αναπτύξει την Πολιτική Συμμόρφωσης ως πηγή, για να συνοψίσει τα βασικά πρότυπα συμμόρφωσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Πολιτική Συμμόρφωσης θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τις Κανονιστικές, Ποιοτικές και Περιβαλλοντικές Διαδικασίες – περιγράφει έννοιες συμμόρφωσης και παρέχει οδηγίες, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και τα Εταιρικά Πρότυπα – παρέχει πρότυπα για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.