ДОСТЪП НА ПАЦИЕНТИТЕ ДО ИНОВАЦИИ – КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА УНГАРИЯ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ

За нас е чест и гордост да организираме в партньорство с посолството на САЩ в Унгария нашето първо събитие, посветено на достъпа до пазара за роботизирана хирургия.

Събитието на тема „Достъпът на пациентите до иновации – Как Унгария може да се възползва от въвеждането на роботизирана хирургия“ събра висша болнична администрация, хирурзи, асоциации и власти. Празнуваме този момент, тъй като за първи път унгарски хирурзи имаха възможността да споделят опит и резултати от роботизирана хирургия в реалния живот с унгарска публика.