ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

SOFMEDICA - Life Saving Technologies

innovation

Η SOFMEDICA είναι μέλος του SOFMEDICA GROUP, ενός ομίλου εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης με γνώμονα την εκπαίδευση που δραστηριοποιείται από το 1994 στην Ευρώπη: Ρουμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κύπρο και Хърватия.

flags

Οι εταιρείες του ομίλου παρέχουν σε χιλιάδες ασθενείς καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες, με στόχο να εξασφαλίσουν πρόοδο προς όφελος όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ των πιο πρόσφατων και πιο καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών, των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 150 επαγγελματίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και συνεχίζει την επένδυση στο περιφερειακό ιατρικό σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται για περισσότερα από 28 χρόνια.

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η παροχή σωτήριων τεχνολογιών στους πιο απομακρυσμένους ασθενείς στην Ευρώπη ενισχύοντας / ενδυναμώνοντας τους Επαγγελματίες Υγείας με το πιο αξιόπιστο Οικοσύστημα Καινοτομίας & Μάθησης.

Κάντε κύλιση αριστερά/δεξιά

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΜΑΖΙ

ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ SOFMEDICA

Top  Innovative Tech
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Παρέχουμε καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες που σώζουν ζωές
Risk Sharing
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μοιραζόμαστε τον όποιο κίνδυνο με τους πελάτες μας ως συνεργάτες
Timely Delivery of quality products
ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υπόσχεση ποιότητας & χρονικής παράδοσης
Business safety
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έχουμε αναπτύξει Πολιτική Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία λειτουργούμε
Data Sharing
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μοιραζόμαστε το όραμά μας με τους πελάτες μας
Learning ecosystem
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Παρέχουμε εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας
Business sustenability
ΒΙΩΣΙΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διασφαλίζουμε υπεύθυνους, ηθικούς και βιώσιμους πόρους για την ανάπτυξη
Technical and Clinical Support
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 28 ΧΡΟΝΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο όμιλός των εταιρειών μας υγειονομικής περίθαλψης είναι παρών στην Ευρώπη από το 1994. Με γραφεία και δραστηριότητες σε Ρουμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Κύπρο, ο όμιλος εστιάζει σε πέντε κύριες επιχειρηματικές γραμμές:

icon sofmedica
Sofmedica
Life Saving Innovation

Providing Innovation that saves lives

icon emerald
Emerald
Precious Healthcare

Patient-centered medical center

Medcity
Medcity
The Medical Mall

Healthcare Building Expertise & Development

isle
Isle Academy
Learning Ecosystem

Simulation & Learning Ecosystem

icon leasing
Medi Leasing
Innovation

Financing Innovation requiring capital expenditure

SOFMEDICA

SofMedica Group
Με τη συνδυασμένη δύναμη της τεχνολογικής καινοτομίας, της δια βίου εκπαίδευσης και του ανθρώπινου πάθους, παρέχουμε στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς την καλύτερη διαθέσιμη υγειονομική περίθαλψη στον κόσμο – ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονομική τους κατάσταση.

Μαχόμαστε ενάντια στις κυριότερες απειλητικές για τη ζωή ασθένειες: τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Και κερδίζουμε εξασφαλίζοντας αφενός έγκαιρη και ακριβή διάγνωση και αφετέρου καινοτόμες θεραπείες με ελάχιστο αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών.

Sofmedica history

Αξιοπίστως. Βιώσιμη. Μαζί.

Η ηγεσία μας

CEO & Co-Founder
SOFMEDICA GROUP

Georgios (George) Sofianos is an entrepreneur who believes that through Innovation and Education we can democratize healthcare in New Europe.…

Chief Financial Officer
SOFMEDICA GROUP

Cristina Grigorescu has been part of SOFMEDICA Group since 2001, being one of the most acknowledged members of the Group.…

Compliance Director
SOFMEDICA GROUP

Cristina Miroescu started her career as a pharmacist at Sofmedica. Her main duties comprise file registration, document translation, and authorizations…

Business Finance Director
SOFMEDICA GROUP

Mihai Bărbuță has been with SOFMEDICA since 2001, being an expert in economics. Throughout his long-lasting mission, Mihai has experienced…

Managing Director
SOFMEDICA

Evangelos Kalamakis is the Managing Director of SOFMEDICA and an inspiring leader with proven experience in corporate and investment banking…

Business Director
SOFMEDICA

Harris Palaondas is the Business Director of SOFMEDICA and has been with the company since 2016 with direct responsibility on…

People Development Director
SOFMEDICA

Raluca Cârstea is the People Development Manager and she has been with SOFMEDICA since 2021. Raluca graduated from the Faculty…

Finance Director
SOFMEDICA

Eugen Bîrlă is the Financial Director at ONE SOFMEDICA, bringing over 20 years of experience in global finance management. With…

Operations & Cost Control Director
SOFMEDICA

Sorin Dimian is Operations Director, currently supervising 20 members. Sorin is a graduate of School of Economics, with a major…

Αξιοπίστως. Βιώσιμη. Μαζί.

Το συμβουλευτικό μας συμβούλιο

Director, Advanced Heart Failure Comprehensive Care Centre, Director of Cardiology Clinical Research at University of California, San Francisco

LIVIU KLEIN, M.D., M.S. is the Director of the Advanced Heart Failure Comprehensive Care Center, Section Chief of Advanced Heart…

CEO & Managing Partner
RIGETO UNTERNEHMERKAPITAL

Dr. Richard K. Lenz was born in London, UK where he started his career in Mergers and Acquisitions (M&A) at…

Chief Revenue Officer LUCIRA HEALTH

Kevin Collins is the Chief Revenue Officer of Lucira Health, a medical technology company focused on the development and commercialization…

Co-founder & Chairwoman of the Board
SOFMEDICA GROUP

Catherine SOFIANOU is the President of the SOFMEDICA Group, an acknowledged high-end healthcare technologies & services provider based in Southeastern…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΗΘΙΚΗ

Η SOFMEDICA έχει αναπτύξει την Πολιτική Συμμόρφωσης ως μέσο, για να συνοψίσει τα βασικά πρότυπα συμμόρφωσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Πολιτική Συμμόρφωσης θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τις Ρυθμιστικές, Ποιοτικές και Περιβαλλοντικές Διαδικασίες – περιγράφει έννοιες συμμόρφωσης και παρέχει οδηγίες, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και τα Εταιρικά Πρότυπα – παρέχει πρότυπα για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Compliance
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΣ
Supply & Distribution Process

ΕΝΕΡΓΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Safety & performance
ΑΣΦΑΛΕΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ

Συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύοντες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Συνειδητοποιήσαμε νωρίς ότι μπορούμε να συμμορφωθούμε μόνο με την εφαρμογή ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. Μόλις εφαρμόστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μας, θέσαμε ως μόνιμο στόχο να διατηρούμε την αποτελεσματικότητά του και να το βελτιώνουμε συνεχώς.

QUALITY & COMPLIANCE
ΠΟΙΟΤΗΤΑ &
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Αντιπροσωπεύουν σημαντικούς πυλώνες στη βιώσιμη ανάπτυξη μας και την επιχειρηματική μας εξέλιξη, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη δέσμευσή μας και τη μακροπρόθεσμη επένδυσή μας σε αυτές τις αξίες.