Νευρολογική φροντίδα

Το χαρτοφυλάκιό μας για επαγγελματίες

Κάντε κύλιση αριστερά/δεξιά

Neuro care

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Exablate Neuro™

Μαγνητικά καθοδηγούμενος εστιασμένος υπέρηχος για τον Ιδιοπαθή Τρόμο (Essential tremor ET) και τη Νόσο του Πάρκινσον με κυρίαρχο τρόμο.

Η ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΗ) ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Το βραβευμένο Exablate Neuro™ δημιουργεί έως και 1024 κύματα υπερήχων τα οποία θερμαίνουν και αφαιρούν με ακρίβεια τους εν των βάθει εγκεφαλικούς «στόχους» χωρίς χειρουργικές τομές.

Incisionless Brain Surgery

Αρχικά, εφαρμόζεται χαμηλή ενέργεια για τον εντοπισμό του στόχου, η οποία συνοδεύεται από αξιολόγηση της απόκρισης του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης από τον τρόμο, καθώς και πιθανών παρενεργειών.

Μόλις επιβεβαιωθεί ο στόχος, η ενέργεια αυξάνεται σταδιακά για να δημιουργηθεί ένα ακριβές και ελεγχόμενο τραύμα στο θάλαμο του εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα για πολλούς ασθενείς είναι η άμεση βελτίωση του τρόμου χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  • Εγκεκριμένη από τον FDA εστιασμένη θεραπεία υπερήχων για τον Ιδιοπαθή Τρόμο (Essential tremor ET) και τη Νόσο του Πάρκινσον με κυρίαρχο τρόμο.
  • Χωρίς κρανιοτομή με χαμηλό έως καθόλου κίνδυνο μόλυνσης ή αιμορραγίας.
  • Χωρίς εμφυτευμένο υλικό ή πολλαπλές επισκέψεις παρακολούθησης.
  • Γρήγορη ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες για τους ασθενείς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΤΟΜΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ

Το εστιασμένο υπερηχογράφημα καθοδηγούμενο από τη μαγνητική τομογραφία (MRgFUS) μπορεί να είναι μια επιλογή για ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε επεμβατική χειρουργική επέμβαση για τον Ιδιοπαθή Τρόμο (Essential tremor ET) και τη Νόσο του Πάρκινσον με κυρίαρχο τρόμο.

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χωρίς τομές ή εμφυτεύματα.
Δεν απαιτείται γενική αναισθησία.
Μικρός έως καθόλου κίνδυνος μόλυνσης.
Ελάχιστη νοσηλεία.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νευρολογική αξιολόγηση της ανταπόκρισης του ασθενούς και πιθανών παρενεργειών πριν από τη δημιουργία του τραύματος.
Επιτρέπει μετακίνηση στόχου κάτω του χιλιοστού.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΡΟΜΟΥ

Άμεση βελτίωση του τρόμου μετά τη διαδικασία.
Ο Ιδιοπαθής Τρόμος ET διατηρήθηκε σταθερός για 3 έτη.
Βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Έλεγχος της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας του ασθενούς και της θερμοκρασίας που εφαρμόζεται στο στόχο.
Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών στη βασική μελέτη ήταν ήσσονος σημασίας ή μέτριες και παροδικές.

Τεκμηρίωση

Κατασκευαστής:

Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ:

Χρειάζεστε βοήθεια?