Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια

Το χαρτοφυλάκιό μας για ασθενείς

Acute Kidney Injury

H οξεία νεφρική ανεπάρκεια (AKI) είναι αποτέλεσμα της αιφνίδιας απώλειας νεφρικής λειτουργίας. Όταν συμβεί αυτό, τα απόβλητα αρχίζουν να συσσωρεύονται στο αίμα. Το AKI μπορεί να συνοδεύεται από διαταραχές μεταβολισμού, οξέος-βάσης και ηλεκτρολυτών και υπερφόρτωση υγρών. Το AKI μπορεί να επηρεάσει τα άλλα συστήματα οργάνων και μπορεί να απαιτήσει άμεση θεραπεία.
Η διαχείριση του AKI έχει ως σκοπό: τη διασφάλιση της ισορροπίας των υγρών , την απομάκρυνση των αποβλήτων, την αιμοδυναμική σταθεροποίηση, τη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών ανωμαλιών, την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ οξέων και τη διατροφική υποστήριξη.
Οι επιλογές θεραπείας για την οξεία νεφρική ανεπάρκεια περιλαμβάνουν το σύστημα Aquarius το οποίο διαθέτει πλήρη διαχείριση απώλειας υγρών.