Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Το χαρτοφυλάκιό μας για ασθενείς

Heart Valve Disease - Mitral Valve Stenosis

Η μιτροειδής στένωση – είναι μια στένωση της καρδιακής μιτροειδούς βαλβίδας. Αυτή η μη φυσιολογική βαλβίδα δεν ανοίγει σωστά, εμποδίζοντας τη ροή αίματος στον κύριο θάλαμο άντλησης της καρδιάς σας (αριστερή κοιλία). Η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να σας κάνει να κουράζεστε και να μην αναπνέετε σωστά, μεταξύ άλλων προβλημάτων.

Αιτίες της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας περιλαμβάνουν: Ρευματολογικό πυρετό, Συσσώρευση ασβεστίου, Μη αντιμετωπίσιμες μολύνσεις στρεπτικών κυττάρων και άλλες αιτίες.

Ο γιατρός σας θα σας ρωτήσει για το ιατρικό ιστορικό και θα σας δώσει μια απλή εξέταση που περιλαμβάνει την ακρόαση της καρδιάς σας μέσω ενός στηθοσκοπίου. Η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας προκαλεί ένα μη φυσιολογικό καρδιακό ήχο, που ονομάζεται καρδιακό μουρμουρητό. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε γιατρό που έχει εκπαιδευτεί σε καρδιακές παθήσεις (καρδιολόγος) για εξετάσεις όπως: ηλεκτροκαρδιογράφημα , ακτινογραφία θώρακα, δια οισοφαγικό ηχοκαρδιογράφημα, καρδιακός καθετηριασμός, δια θωρακικό ηχοκαρδιογράφημα.

Μπορεί να χρειαστεί η επισκευή ή αντικατάσταση της βαλβίδας για τη θεραπεία της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας. Οι διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν την On-X προσθετική καρδιακή βαλβίδα.

Ο χειρουργός σας αφαιρεί τη βαλβίδα που έχει την στένωση και την αντικαθιστά με μηχανική ή ιστική βαλβίδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι μιτροειδείς βαλβίδες μπορούν να επισκευαστούν παρά να αντικατασταθούν. Στην επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας, το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού ιστού διασώζετε. Η δομή που περιβάλλει τη βαλβίδα υποβαστάζεται χειρουργικά και επισκευάζεται με τρόπο που στερεώνει το σχήμα και τη λειτουργία της βαλβίδας. Μόνο ο καρδιοχειρουργός μπορεί να καθορίσει εάν μια μιτροειδής βαλβίδα είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί παρά να αντικατασταθεί.

Ρωτήστε το γιατρό σας για την προσθετική καρδιακή βαλβίδα On-X!