Παχυσαρκία

Το χαρτοφυλάκιό μας για ασθενείς

Obesity

Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία ορίζονται ως μη φυσιολογικές ή υπερβολικές συσσωρεύσεις λίπους που προμηνύουν κίνδυνο για την υγεία. Μία παράμετρος μάζας παχυσαρκίας είναι ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), το βάρος ενός ατόμου (σε χιλιόγραμμα) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους του (σε μέτρα). Ένα άτομο με BMI 30 ή περισσότερο θεωρείται γενικά παχύσαρκο. Ένα άτομο με BMI ίσο ή μεγαλύτερο από 25 θεωρείται υπέρβαρο.

Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για μια σειρά χρόνιων ασθενειών, όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Υπάρχουν πολλές μη χειρουργικές μέθοδοι για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, όπως η διατροφή, η άσκηση και η φαρμακευτική αγωγή. Για ασθενείς με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και άλλες ασθένειες που προκαλούνται από παχυσαρκία, μπορεί να προταθεί βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Οι πιο συνήθεις επεμβάσεις αυτού του τύπου είναι το γαστρικό μανίκι και η γαστρική παράκαμψη. Διαφορετικά χρησιμοποιείται ο γαστρικός δακτύλιος.

Μια ελάχιστα επεμβατική, πρωτοποριακή επιλογή για άτομα που χρειάζονται βαριατρική χειρουργική είναι η χειρουργική επέμβαση da Vinci. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του συστήματος da Vinci είναι:

  • Σύστημα προβολής στερεοσκοπικής εικόνας (3D) υψηλής ανάλυσης (HD).
  • Τα μικροσκοπικά εργαλεία που μπορούν να λυγίσουν και να περιστραφούν πολύ καλύτερα από το ανθρώπινο χέρι.
  • Βελτιωμένο χειρουργικό πεδίο , ακρίβεια και έλεγχος

Ο χειρουργός ελέγχει το σύστημα da Vinci, το οποίο μετατρέπει τις κινήσεις των χεριών του σε μικρότερες και ακριβείς κινήσεις των μικροσκοπικών εργαλείων που εισάγονται στο σώμα.

Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση, ρωτήστε το γιατρό σας σχετικά με τα πιθανά οφέλη της επέμβασης με το σύστημα da Vinci.

Αν θέλετε να μάθετε γιατί η χειρουργική daVinci είναι το χρυσό πρότυπο για τη Βαριατρική Χειρουργική πατήστε εδώ.