6η SEERSS

1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

6η SEERSS  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟMΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣSEERSS

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΑΘΗΝΑ

Το SEERSS αντιπροσωπεύει την πρώτη επιστημονική κοινότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την  ελάχιστα επεμβατική  χειρουργική η οποία χρησιμοποιεί τα Pομποτικά Χειρουργικά Συστήματα. Σκοπός του συνεδρίου είναι να καλύψει τις πιο σημαντικές τρέχουσες κλινικές ενδείξεις της ρομποτικής χειρουργικής για τους γιατρούς, τους αντιπροσώπους , τους υποτρόφους, τους νοσηλευτές και τους συναφείς επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης και των νέων εφαρμογών στην κλινική πρακτική.

Διαβάστε την 1η ανακοίνωση…