17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας

bs

Η SOFMEDICA συμμετείχε ως χάλκινος χορηγός στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Αγγειακή και Eνδοαγγειακή Xειρουργική – Αγγειολογία μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου 2018.
Το συνέδριο διεξήχθη στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

17th Panhellenic Congress of Vascular Surgery and Angiology

Η θεματολογία του συνεδρίου κάλυψε ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Αγγειοχειρουργικής. Συμμετείχε εκτός από σχεδόν το σύνολο της Αγγειοχειρουργικής κοινότητας της Ελλάδας, μεγάλος αριθμός Ελλήνων Αγγειοχειρουργών που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς και πληθώρα Αγγειοχειρουργών από άλλες χώρες. Εκτός από τα στρογγυλά τραπέζια, υπήρξε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ειδικευόμενους αλλά και ειδικευμένους Αγγειοχειρουργούς.

http://www.vascularsociety.gr

http://hsvscongress2018.gr/