Bursele Dr. Dimitrie Capșa 2023 – 2024

Ediția III (2023 - 2024)

Dr. Dimitrie Capsa

Organizator: SOFMEDICA Group prin Centrul Medical Emerald (deținător al marcii IHS) și Fundația C & P Sofianos.

BURSELE ”DR. DIMITRIE CAPȘA” Ediția III – perioada 2023 – 2024

Dr. Dimitrie Capşa

Prin contribuția sa neprețuită în domeniul nefrologiei, dr. Dimitrie Capșa poate fi considerat fondatorul dializei moderne din țara noastră. Pentru SofMedica Group a fost întotdeauna o sursă de inspirație și de asemenea omul fără de care nu ar fi apărut International Healthcare Systems – Centre Medicale de Nefrologie si Dializa (IHS), predecesorul Centrului Medical EMERALD. Sub îndrumarea nobilă și atentă a domniei sale, compania a devenit în 2015 cea mai mare rețea independentă de centre de nefrologie și dializă din Europa, oferind tratamente la cele mai înalte standarde pentru mii de pacienți din România și nu numai.

 

Din dorința de a-i păstra vie memoria doctorului Dimitrie Capșa și pentru a continua contribuția în domeniul medicinei în România, SOFMEDICA Group, prin Centrul Medical EMERALD și Fundația C & P Sofianos acordă zece burse anuale de studiu, după cum urmează:

 • 2 burse pentru studenți în anul 5 sau 6 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.
 • 1 bursă pentru un student la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica București, în orice an de studiu.
 • 1 bursă pentru un medic rezident nefrologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 2 bursă pentru medic rezident cardiologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 2 bursă pentru medic rezident radiologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 1 bursă pentru medic rezident neurologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 1 bursă pentru medic rezident oncologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.

Programul propune susținerea și instruirea continuă a tinerilor medici, pentru a continua direcția începută de dr. Dimitrie Capșa, ce și-a dedicat întreaga sa carieră pentru dezvoltarea profesională a tinerelor generații, prin acordarea unui număr de 10 burse private în valoare de 2000 ron/lună timp de 1 an universitar (perioada octombrie 2023 – iulie 2024).

 

Alte oportunități pentru beneficiarul bursei:

 • Participarea la toate evenimentele organizate de programul Bursa ”Dr. Dimitrie Capșa”;
 • Acces la programele de educație și formare continuă dezvoltate de ISLE Academy;
 • Acces la programele de internship organizate de SOFMEDICA Group.

 

Etapele concursului:

 • Perioada de inscriere depunere a aplicațiilor: 16 octombrie – 05 noiembrie 2023;
 • Interviu: 07 – 10 noiembrie 2023;
 • Anunțarea rezultatelor: 14 noiembrie 2023.

 

Documente necesare pentru aplicare (limba română):

 • CV;
 • Ultima foaie matricolă;
 • Scrisoare de recomandare de la un profesor universitar;
 • Scrisoare de motivație.

Vor fi apreciate aplicațiile ce conțin și idei legate de viitorul nefrologiei in Romania (Ex: Cum vedeți nefrologia din România peste 10 ani?).

 

Criterii de eligibilitate:

 • Beneficiarul studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, sau Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București, în ciclul licență (student anul 5-6 de studiu academic)
 • Beneficiarul ce candidează pentru bursa oferit pentru rezidenți poate fi înscris la orice Facultate de Medicină acreditată în România, în anul 4 sau 5 al rezidențiatului.
 • Activități academice (media generală a anului precedent minim 9 din 10, sau o medie echivalentă în raport cu sistemul de notare utilizat de instituția de învățământ superior în care este încadrat candidatul), implicare în activități de cercetare, participare la activităţi extracurriculare deosebite (publicații de specialitate, voluntariat, implicare în organizaţii studenţeşti, proiecte non-guvernamentale etc).
 • Beneficiarii au domiciliul stabil în România;.Beneficiarii sunt vorbitori de limbă română.

 

Comisia de selectie:

 1. Razvan Capsa – Presedinte comisie;
 2. Alexandra Niculescu – Membru;
 3. Radu Pavel – Secretar.

 

Obligațile Părților

Beneficiarul bursei se angajează:

 • Să urmeze programul de studii pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, fără întreruperi sau absenţe nemotivate;
 • Să prezinte Centrului Medical Emerald la sfârşitul fiecărui semestru foaia matricolă care atestă faptul că a promovat toate examenele din cursul anului universitar;
 • Să nu facă nimic de natură de a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor Centrului Medical Emerald sau a celorlalte companii din Sofmedica Grup, sub sancţiunea de daune.

 

Centrul Medical Emerald prin SofMedica va asigura:

 • Finanțarea Bursei acordate, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament, începând cu noiembrie 2023.
 • Respectarea programului de acordare a Bursei conform prezentului Regulament.

 

Doar candidații care vor fi selectați pentru etapa următoare de selecție și cei câștigători vor fi anunțați prin e-mail.

Înscrierile se fac la adresa de e-mail: bursele_dr_dimitrie_capsa@sofmedica.com