A GIWA NEMZETKÖZI ELISMERÉSE MRS. CATHERINE SOFIANOU, A SOFMEDICA CSOPORT ELNÖKE RÉSZÉRE

Büszkén jelentjük be, hogy a közelmúltban Catherine Sofianou asszony, a SOFMEDICA Csoport elnöke, akit a Görögök Külföldön és Társadalmi Diplomácia főtitkára, Prof. Ioannis Chrysoulakis jelölt, a Görög Köztársaság Külügyminisztériumának Görögök Külföldön és Közdiplomáciai Főigazgatósága égisze alatt szervezett, második alkalommal megrendezett Görög Nemzetközi Női Díj (GIWA) keretében Nemzetközi Elismerési Díjban részesült.

Az esemény kezdetén a köztársasági elnök, Katerina Sakellaropoulou asszony üdvözlő beszédet mondott. Sakellaropoulou asszony a legmelegebb szavakkal beszélt Sofianou asszonyról és arról a nagyszerű munkáról, amelyet több évtizede végez az üzleti élet, de legfőképpen a jótékonyság területén.

Sofianou asszony saját beszéde a következő üzenet körül forgott: „Határozottan hiszem, hogy az üzleti életben tevékenykedők számára az adakozásnak ugyanolyan fontosnak kell lennie, mint a profitnak. Egész pályafutásomból a gyakran felidézett momentumok sosem azok a csúcspontok, amelyeket a magasabb eredmény vagy a több osztalék kifizetése jelentett. Még csak a kitüntetések és díjak odaítélése sem. Ezek mindig szívélyes, őszinte „Köszönöm!” kifejezéséhez társulnak olyan emberektől, akiknek így vagy úgy segítettem.”

Mélységesen hálásak vagyunk Sofianou asszony látnoki szelleméért, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy hihetetlen történetének egy kis mértékben részesei lehetünk!