SOFMEDICA – prima care a obținut permisul de funcționare reînnoit

Suntem foarte mândri că SOFMEDICA este prima companie din România care a obținut  Avizul de funcționare preschimbat în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale. România este nodul regional din sud estul Europei pentru SOFMEDICA care operează și în Grecia, Bulgaria și Cipru.

Aceasta vine ca o reconfirmare din partea autorității competentă a faptului că SOFMEDICA este lider în ceea ce privește respectarea standardelor în domeniul dispozitivelor și echipamentelor medicale salvatoare de vieți.