Αιμοδυναμική Παρακολούθηση Ασθενών Εντατικής Θεραπείας

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, η SOFMEDICA διοργανώνει σε συνεργασία με την IHS Medical School, workshop με θέμα “Αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενών¨.

Σκοπός του workshop είναι να παρουσιάσει και να παρέχει στους ενδιαφερόμενους ιατρούς λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την κλινική χρήση του PiCCO.

Το εντατικό πρόγραμμα μιας ημέρας περιλαμβάνει παρουσιάσεις, επιδείξεις και πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή PiCCO.

Το workshop θα αποτελέσει αυθεντικό εκπαιδευτικό γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στο Center of Excellence for Translational Medicine, Clinical Institute Fundeni.