СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ В БОЛНИЦАТА СЪРЦЕ И МОЗЪК В ГР. БУРГАС, БЪЛГАРИЯ, 22 АВГУСТ 2022 Г.

Щастливи сме да отпразнуваме още едно важно постижение на  daVinci хирургията в България, този път със стартирането на най-новата програма за роботизирана хирургия в страната в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, една от най-модерните болници в страната.

Програмата започна с процедури по гръдна хирургия, последвани от урология и обща хирургия, откривайки пътя за роботизирана хирургия в този регион. Благодарни сме за отдадеността на хирурзите, участващи в проекта, и тяхната ангажираност да доразвият програмата.

Техните постижения водят до значителни подобрения в живота на пациентите и нашият принос винаги е насочен към предоставяне на широк достъп до животоспасяваща медицинска технология.