HAART™ 200

Бикуспидални аортни клапи - устройство за аортна анулопластика

HAART200

HAART200

Устройството HAART200 е проектирано да поддържа симетрично възстановяване на бикуспидална аортна клапа.

Устройствата са предназначени за:

  • Намаляване и предотвратяване на ануларната дилатация;
  • Ремоделиране вентила в кръгла, 180° конфигурация;
  • Установяване ефективна геометрия на коаптацията и опростени корекции на платната.
Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?