CDI 550® – Система за мониторинг на кръвните параметри

Система за мониторинг на кръвните параметри

CDI 550

CDI® 550

Мониторинг в реално време на DO2 като един от 12 ключови кръвни параметъра

Доказаната технология на CDI® Blood Parameter Monitoring System 550 осигурява непрекъснато отчитане на кръвните параметри, осигурявайки ранно откриване на промените в състоянието на пациента по време на кардиопулмонален байпас.

Базирана на технологии за оптична флуоресценция и отражение, CDI® System 550 непрекъснато измерва или изчислява 12 критични стойности на кръвния параметър по време на кардиопулмонален байпас. Достъпът до непрекъсната информация е ключово предимство при оптималното управление на пациентите, тъй като позволява на клиницистите да реагират незабавно на промените в стойностите на кръвните параметри.

Лесна настройка и калибриране

Не е необходимо време за загряване за инсталиране или калибриране. Инсталирането на сензора за линията на шунтиране изисква няколко прости луер връзки (Luer-Lock). Сензорът за отклонение също може да се добави след започване на байпас, което улеснява настройката в аварийни случаи.

Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?