Angiodroid® Инжекторът на CO2

Автоматизирана система за инжектиране на въглероден диоксид за диагностична и интервенционална периферна ангиография

CO2 INJECTOR Angiodroid

Angiodroid® Инжекторът на CO2

Системата за инжектиране Angiodroid® е уникален напълно автоматичен инжектор, предназначен за CO2 ангиография.

Angiodroid® CO2 инжекторът включва много уникални функции, като например:

  • Сензорен дисплей за настройка на параметрите на впръскване;
  • Автоматична настройка на инжекцията за няколко секунди;
  • Пълно управление на газа;
  • Прецизна настройка на дозата и налягането на инжектиране;
  • Дистанционно управление за инжектиране.
  • Благодарение на автоматизираната ангиография с въглероден диоксид (ACDA) вече е възможно безопасно провеждане на процедура без риск от индуцирана от контраст нефропатия.
Документация

производител:

Нужда от помощ?