Altura™ EVAR

Изживейте революционния дизайн

Altura™ Evar

Altura™ EVAR

Уникален дизайн на двустранен D-стент

 • Елиминира канюлирането на контралатералния крайник, опростявайки процедурите;
 • Плетеният нитинол стент осигурява изключителна гъвкавост и съответствие на съдовете;
 • Тъкан полиестерен графт с изключително ниска порьозност с ендоскелет подобрява запечатващите свойства;
 • Рентгеноконтрастни маркери за прецизно позициониране и лесно подравняване на септума;
 • Два комплекта супраренални котви на всеки аортен стент предотвратяват миграцията.

Изключително нископрофилна 14F система за доставка

 • Проектиран за подобряване на достъпа и минимизиране на травмата на съдовете;
 • Не е необходимо повторно скачване за атравматично отстраняване;
 • Рационализираното доставяне на ендографта гарантира контролирано и точно поставяне;
 • Вградените портове за инжектиране на контраст опростяват процедурата.
 • Възможност за преместване за точно поставяне.

Двустранните ендографти могат да бъдат препозиционирани за прецизно поставяне

Интуитивната петстепенна система за доставяне на аортен ендографт осигурява контролирано разгръщане.

Уникално ретроградно разгръщане на илиачен крайник в една стъпка за прецизно поставяне във вътрешната илиачна артерия.

Quadrafix-Seal

 • Насочва всеки съд и осигурява четири точки на точност;
 • Способността за независимо позициониране и изместване на аортни ендографти увеличава максимално уплътнението в инфрареналната шийка.
Документация

производител:

Изтеглете брошурата тук:

Нужда от помощ?