Επισκόπηση

Το ράμμα ETHIBOND EXCEL είναι ένα μη απορροφούμενο, πλεγμένο, αποστειρωμένο χειρουργικό ράμμα αποτελούμενο από πολυ (τερεφθαλικό αιθυλένιο). Παρασκευάζεται από ίνες μεγάλου μοριακού βάρους, μακράς αλύσου, γραμμικών πολυεστέρων που έχουν επαναλαμβανόμενους αρωματικούς δακτυλίους ως αναπόσπαστο συστατικό.

Το ράμμα επικαλύπτεται ομοιόμορφα με πολυβουτυλικό ή πολυ {οξυ-1,4-βουτανοδιυλοξυ (1,6-διοξο-1,6 εξανοδιϋλη)}. Η εξαιρετικά προσκολλητική επικάλυψη είναι μια σχετικά μη αντιδραστική μη απορροφήσιμη ένωση η οποία ενεργεί ως λιπαντικό για να βελτιώσει μηχανικά τις φυσικές ιδιότητες του μη επικαλυμμένου ράμματος βελτιώνοντας τις ιδιότητες χειρισμού σε αντίθεση με τις πλεγμένες μη επικαλυμμένες ίνες.

Το ράμμα ETHIBOND EXCEL είναι πλεγμένο για βέλτιστες ιδιότητες χειρισμού και βαμμένο πράσινο για αυξημένη ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο.

Περιγραφή & Χαρακτηριστικά

Το ράμμα ETHIBOND EXCEL ενδείκνυται για χρήση στη γενική προσέγγιση και / ή απολίνωση των μαλακών ιστών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε καρδιαγγειακές, οφθαλμικές και νευρολογικές διαδικασίες.

ETHIBOND EXCEL  – σχεδιασμένο για ανώτερες επιδόσεις

ETHIBOND EXCEL® Polyester Suture
  • Ο μοναδικός κεντρικός πυρήνας και η πλέξη του ράμματος ETHIBOND EXCEL προσφέρουν εξαιρετική αντοχή για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
  • Δεκαέξι φορείς και μία πολυβουτυλική επικάλυψη προάγουν την ανώτερη απόδοση των διανομέων κόμβων

ETHIBOND EXCEL  – σχεδιασμένο για ανώτερες επιδόσεις

Το ράμμα ETHIBOND EXCEL προκαλεί ελάχιστη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στον ιστό, ακολουθούμενη από βαθμιαία ενθυλάκωση του ράμματος από ινώδη συνδετικό ιστό. Μελέτες εμφύτευσης σε ζώα δεν δείχνουν σημαντική μείωση της αντοχής του ράμματος από πολυεστέρα με την πάροδο του χρόνου. Τόσο το υλικό ράμματος από πολυεστέρα όσο και η πολυβουτυλική επικάλυψη είναι φαρμακολογικώς αδρανείς

Κατασκευασμένο από

Επισκεφτείτε το website: