facebook pixel

Η SofMedica είναι μέλος ενός ομίλου εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης με γνώμονα την εκπαίδευση, ο οποίος λειτουργεί από το 1994 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος & Ουγγαρία).

Οι εταιρείες του ομίλου παρέχουν σε χιλιάδες ασθενείς καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες, με στόχο τη διασφάλιση προόδου προς όφελος όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ των πιο πρόσφατων και πιο καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών, των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 150 επαγγελματίες και συνεχίζει την επένδυση στο περιφερειακό ιατρικό σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται για πάνω και 27 χρόνια.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Παροχή σωστικών ιατρικών τεχνολογιών στους πιο Απομακρυσμένους Ασθενείς της Ευρώπης προσφέροντας και ενισχύοντας τους Επαγγελματίες του Τομέα της Υγείας με το πιο αξιόπιστο Οικοσύστημα Καινοτομίας και Μάθησης.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

PASSION

Passion is the genesis of genius.

Galileo Galilei

We seek for efficiency.
We find motivation in action.
We use our energy to do things in the right way.

SYNERGY

We may have come on different ships, but we’re in the same boat now.

Dr. Martin Luther King Jr.

We are connected by our values and beliefs.
We empower each other to reach our goals.

CHANGE

Be the change you wish to see in the world.

Gandhi

We learn to grow.
We are not afraid to take risks.
We change lifes for the better.

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη από το 1994 παρέχοντας σε χιλιάδες ασθενείς καινοτόμες σωτήριες για την ζωή θεραπείες όπως η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση, ρομποτική μαγνητική πλοήγηση και πολλές άλλες θεραπείες.

Προώθηση των πιο πρωτοποριακών ιατρικών τεχνολογιών, όπως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και αντικατάσταση οργάνων ζωτικής σημασίας : SOFMEDICA – Life Saving Innovation. Παροχή εξειδικευμένων ιατριοκών υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις: EMERALD – Precious Healthcare και την ανάπτυξη υποδομών υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμένων να φιλοξενούν παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα κατασκευής και κανονισμούς λειτουργίας: MEDCITY – The Medical Mall.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση του ομίλου στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης αλλαγής για όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην καθιέρωση ενός νέου παραδείγματος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ των τελευταίων ανακαλύψεων του κλάδου της ιατρικής περίθαλψης από τη μία και των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στην περιοχή, από την άλλη.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

team

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΗΘΙΚΗ

Η SofMedica έχει αναπτύξει την Πολιτική Συμμόρφωσης ως πόρο, για να συνοψίσει τα βασικά πρότυπα συμμόρφωσης με την υγειονομική περίθαλψη. Η Πολιτική Συμμόρφωσης πρέπει να διαβάζεται μαζί με τις Διαδικασίες Κανονισμών, Ποιότητας και Περιβαλλοντικών Περιεχομένων (περιγράφει τις έννοιες συμμόρφωσης και δίνει οδηγίες), τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και τα Εταιρικά Πρότυπα (παρέχει πρότυπα για δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ SOFMEDICA ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Διοίκηση της εταιρείας SOFMEDICA που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και επιστημονική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Περιβάλλοντος με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης . Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της επιχείρησης για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους μας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης και προστασίας – στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων, της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και της διαρκούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς του Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης Περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζονται η πρόληψη της ρύπανσης, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η εξοικονόμιση των φυσικών πόρων, καθώς και η ικανοποίηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων.

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται αφενός με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών και αφετέρου με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών στη διαχείριση Περιβάλλοντος.

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης θα βοηθήσει την εταιρεία μας να συνεχίσει να λειτουργεί σε έναν ασφαλή εργασιακό χώρο και ένα υγιές περιβάλλον. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους της εταιρείας, καθώς και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της και τη μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και να αναθεωρεί συστηματικά την παρούσα Πολιτική.

picture1

Παρακάτω θα βρείτε τις κατάλληλες Πιστοποιήσεις και άλλα απαιτούμενα πρότυπα τα οποία απέκτησε η SofMedica:

ISO SFM Group
ISO 9001 RO
ISO 9001 GR
ISO 9001 BG
ISO 9001 CY
ISO 14001
ΔY8δ 1348
Section

OUR QUALITY POLICY

Πολιτική ποιότητας, κοινωνίας και περιβάλλοντος

ΚΛΙΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επωφεληθούν πλήρως από τη χρήση των προϊόντων και των τεχνολογιών μας και να λάβουν τις καλύτερες συμβουλές και υποστήριξη, δημιουργήσαμε επίσης μια έμπειρη ομάδα κλινικών και τεχνικών υπηρεσιών που θα βοηθήσει στη βελτίωση των λειτουργιών του πελάτη μας.

Αυτή η ομάδα αποτελείται από ειδικούς κλινικούς και εξειδικευμένους μηχανικούς με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στον τομέα των ιατρικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι με κάθε προϊόν και τεχνολογία που παρέχουμε.

Η ομάδα προσφέρει υποστήριξη μετά την εγκατάσταση για όλο τον ιατρικό εξοπλισμό καθώς και των συσκευών μας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη, τη συντήρηση και την περιοδική επιθεώρηση του εξοπλισμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που σχετίζεται με τυχόν τεχνικές βλάβες.

RESOURCES

Media