18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής διοργανώνεται από την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία με την συνεργασία και υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας [...]