2ο Συνέδριο ιατρικής και καινοτομίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (AMLI 2018)

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διοργανώνει το 2ο Συνέδριο ιατρικής και καινοτομίας στην Αθήνα  (AMLI 2018), 23-25 Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Αθηνών. Το συνέδριο AMLI 2018 αναμένεται να αποτελέσει την [...]