17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας

Η SofMedica συμμετείχε ως χάλκινος χορηγός στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Αγγειακή και Eνδοαγγειακή Xειρουργική – Αγγειολογία μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου 2018. Το συνέδριο διεξήχθη στο [...]