Съдова грижа

Clarivein

ClariVein®OC е специализиран инфузионен катетър за оклузия на запушени вени при пациенти с повърхностен венозен рефлукс. Той има въртящ се връх, предназначен за контролирано 360-градусово разпръскване на определените от лекаря медикаменти в целевата зона за лечение. ClariVein®OC е изцяло еднократен, минимално инвазивен и може ефективно да се използва в офис среда.

Abdominal Stent Graft System

Access more patients with the least invasive path toward proven potency.
The Ovation® Abdominal Stent Graft Platform is FDA-approved to treat the widest range of anatomies with an innovative, less invasive, clinically proven solution for patients with aortic disease.

Стент-графт системи

AFX стент-графт системата е предназначена за ендоваскуларно лечение на абдоминален аортен аневризъм (AAA), като използва хирургическа техника за васкуларен достъп или двустранна перкутанна техника в пациенти с подходяща анатомия, включително подходяща зона за шев на проксимална аортна шийка и общи зони за шев на илиачна артерия. Когато е разположен на аортния аневризъм, саморазширяващият се стент-графт имплант осигурява постоянен канал за кръвния поток, с изключение на торбичката на аневризма от кръвния поток и повишаване на налягането.

Система за ендоваскуларно запечатване на аневризма

Nellix® е нов начин за лечение на ААА, включващ двустранни стентове и биоустойчив и биосъвместим полимер, инжектиран в съобразени EndoBags, които запечатват цялата аневризма. Важно е да се установи ефективността на лечението и да се проследи прогресията на заболяването.