Преглед

ETHIBOND EXCEL е нерезорбируем, плетен, стерилен, хирургически конец, изработен от политетрафлороетилен (PTFE). Той се приготвя от влакна с високо молекулно тегло, линейни полиестери с дълга верига, които имат повтарящи се ароматни пръстени като неразделна част.

Конецът е равномерно покрит с полибутилат или поли {окси-1,4-бутандилокси (1,6-диоксо-1,6-хександиил)}. Силно прилепващото покритие е сравнително нереактивно нерезорбируемо съединение, което действа като смазващо вещество, което механично подобрява физичните свойства на непокрития шев, като подобрява качествата на обработка в сравнение с плетено влакно без покритие.

ETHIBOND EXCEL конците са с оплетка за оптимални свойства на работа и са оцветени в зелено за по-добра видимост в хирургичното поле.

Описание и спецификации

ETHIBOND EXCEL конците са показни за използване при сближаване и/или лигиране на меките тъкани, включително използване при сърдечно-съдови, офталмологични и неврологични процедури.

ETHIBOND EXCEL конци – проектирани за отлични резултати

ETHIBOND EXCEL® Polyester Suture
  • Уникалният централен сноп и оплетка на ETHIBOND EXCEL Suture осигурява отлична здравина за по-голяма сигурност1
  • Шестнадесет снопа и покритие от полибутилат повишават производителността на плъзгащи се възли

ETHIBOND EXCEL конци – проектирани за отлични резултати

ETHIBOND EXCEL конците предизвикват минимална остра възпалителна реакция в тъканта, последвана от постепенно капсулиране на конеца от фиброзна съединителна тъкан. Проучванията на имплантации при животни не показват значимо намаляване на здравината на полиестерните конци с течение на времето. Както материалът за полиестерни влакна, така и покритието от полибутилат са фармакологично неактивни.

Изготвено от

Посетете уебсайт: