AnchorPort®

AnchorPort® е единственият в света саморегулиращ се, самозакрепващ се 5 мм троакар.

Наличен в дължини от 75 мм, 100 мм и 135 мм, троакарът AnchorPort® се характеризира с оптичен връх без острие за директно визуално влизане и много малък корпус на канюлата, което води до забележително малък “белег” в коремната област и позволява широка гама от движения на инструмента и манипулация при лапароскопска хирургия.

Освен това, еластомерната канюла на троакар AnchorPort® автоматично се наглася към дебелината на коремната стена на пациента, като оставя много малка част от върха на канюлата вътре в абдоминалната кухина, увеличавайки външните ъгли за достъп и ефективния диапазон на лапароскопски устройства, включително лапароскопи, ръчни инструменти и механични и топлинни лигиращи инструменти.

Троакари AnchorPort® са опаковани като индивидуални елементи и в удобни комплекти, които позволяват употребата на 3 лапароскопски канюли с единичен оптичен връх без острие за визуализирано влизане. Също така има на разположение допълнителни канюли като отделно опаковани елементи, с и без интегрирани отвори за инсуфлация.

Защо да използвате AnchorPort®

AnchorPort® Ви позволява да работите без страх от изместване на троакара, което може да е в резултат на загубата в пневмоперитонеума и в резултат на лапароскопски достъп. Комбинацията от троакари AnchorPort® с ниско триене на шева и еластомерна, самозакрепваща се канюла намалява до минимум възможността от непреднамерено преместване и издърпване на троакара.

AnchorPort® също така Ви позволява да поставите няколко отвора за вкарване на троакар без да трябва да плащате за целия троакар всеки път. Използването на отделно опакована канюла за поставяне на втори отвор или удобния 3-пакет (наричан още комплект за лапароскопия с единичен разрез) предвижда значителни икономии на разходите в сравнение с конвенционалната практика на отваряне на пълен троакар за всеки отвор.

Как работи

Вкарването и блокирането на обтуратора с оптичен връх без острие в канюлата AnchorPort® удължава еластомерната канюла за целите на лапароскопското влизане.
Щом е поставен троакарът AnchorPort® в желаното положение, обтураторът се отключва като освобождава еластомерната канюла и позволявайки й да се прибере в неработещо положение, като по този начин намалява до минимум лапароскопския “белег” вътре и отвън на кухината и позволявайки значително широк диапазон от движения и манипулации с инструмента.

AnchorPort® в лапароскопия с единичен разрез

Поради своя размер, троакарът AnchorPort® е идеален отвор за лапароскопия с единичен разрез. Малкият корпус на канюлата и еластромерния самозакрепващ се механизъм заемат много малко пространство отвън и вътре в коремната кухина, като позволяват няколко троакара AnchorPort® да бъдат поставени в непосредствена близост до минималната намеса на инструмента и канюлата.

Удобният комплект за лапароскопия с единичен разрез (SIL), който съдържа необходимите продукти за поставяне на 3 отделни троакара, осигурява рентабилно решение и получено разрешение от АХЛ специално за лапароскопия с единичен разрез.

Изготвено от

Посетете уебсайт: