facebook pixel

SofMedica е член на образователна група на компании по здравеопазването, която работи от 1994 г. в Югоизточна Европа (Румъния, Гърция, България, Кипър и Унгария). 

Компаниите в групата предоставят на хиляди пациенти иновативни медицински технологии (минимално инвазивна хирургия и подмяна на жизненоважни органи, като например сърце и бъбрек), както и специализирани медицински услуги за пациенти с хронични заболявания.

В групата работят повече от 150 здравни професионалисти и участват в няколко инициативи, които целят създаването на подходяща промяна за пациенти в държавите в Югоизточна Европа.

НАШАТА МИСИЯ

Предоставяне на Иновативни животоспасяващи технологии с високо качество, безопасни, ефективни, ефикасни, своевременно за повечето отдалечени пациенти в Югоизточна Европа и добавяне на стойност към местната система на здравеопазването чрез преместване на разстоянието между иновативната медицинска индустрия и Югоизточна Европа.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

PASSION

Passion is the genesis of genius.

Galileo Galilei

We seek for efficiency.
We find motivation in action.
We use our energy to do things in the right way.

SYNERGY

We may have come on different ships, but we’re in the same boat now.

Dr. Martin Luther King Jr.

We are connected by our values and beliefs.
We empower each other to reach our goals.

CHANGE

Be the change you wish to see in the world.

Gandhi

We learn to grow.
We are not afraid to take risks.
We change lifes for the better.

НАШАТА ИСТОРИЯ

Нашата група компании присъства в здравната индустрия в Югоизточна Европа от 1994 г., предоставяйки на хиляди пациенти животоспасяващи технологии, като минимално инвазивна хирургия, роботизирана магнитна навигация и др.

Ние имаме 24 годишна история от наследство и растеж с етика, ОСНОВЕН маркетинг и клинични продажби, твърда финансова и напълно съответстваща политика. Нашият образователен подход цели да създаде подходяща промяна за пациенти в Югоизточна Европа чрез преместване на разстоянието между последните пробиви на медико-технологичната индустрия и пациентите и здравните професионалистите в района. С повече от 100 служители, нашата Група инвестира в хора, продукти и процеси. С ежегоден финансов одит от Deloitte, SofMedica официално е призната за един от най-големите вносители в държавния бюджет на Румъния.

sfm-group-infographic_2022

нашия екип

team

СЪОТВЕТСТВИЕ И ЕТИКА

SofMedica е разработила Политика за съответствие като ресурс, за да обобщи основни здравни стандарти за съответствие. Политиката за съответствие трябва да се чете заедно с регулаторни, качествени и екологични процедури (описва концепциите за съответствие и дава насоки), кодекса за бизнес поведение и корпоративни стандарти (предоставя стандарти за етични бизнес практики).

picture1

За да се гарантира безопасността на пациента и на потребителя, както и експлоатационните характеристики при използване на предоставените медицински уреди и технологии, SofMedica Group обръща специално внимание на избора, наемането, непрекъснатото обучение, както и на задържането на своя персонал, на създаването и поддържането на система за управление на качеството, системите за мониторинг на транспорта и условията за съхранение, за спазването на всички действащи правни разпоредби, на професионалната етика, финансовата устойчивост и на социалната отговорност.

Please find below the appropriate Certifications for regulatory and other required standards that SofMedica acquired:

ISO SFM Group
ISO 9001 RO
ISO 9001 GR
ISO 9001 BG
ISO 9001 CY
ISO 14001
DY8d 1348
ISO 13485 RO

OUR QUALITY POLICY

Политика за качество, общество и околна среда

КЛИНИЧНА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

За да помогнем на нашите клиенти да се възползват изцяло от нашите продукти и технологии и да получат най-добрия съвет и поддръжка, ние също така създаваме опитен екип за клинична и техническа поддръжка, за да помогнем за подобряването на работата на нашите клиенти.

Този екип се състои от клинични специалисти и високо квалифицирани инженери с широка гама от знания в областта на медицински устройства от висок клас, които са в постоянна връзка с нашите партньори, така че винаги са запознати с всеки продукт и технология, които предоставяме.

Екипът предлага поддръжка след монтаж за всички наши медицински устройства и оборудване и обръща специално внимание на предпазните средства по време на поддръжка и периодична инспекция на оборудването, за да намали до минимум разходите, свързани с евентуални възможни технически повреди.

RESOURCES

Media