facebook pixel

SofMedica се разширява в Унгария

Като част от стратегическите цели за разрастване на бизнеса си в Европа, SofMedica разширява своя отпечатък на територията на Унгария, след вече утвърдените пазари в Румъния, Гърция, България и Кипър, добавяйки я като част от обещаващия Централно европейски пазар. Намерението е да укрепи своята позиция като водещ доставчик на иновативни технологии, предназначени да се борят с основните причини за смъртността в световен мащаб, а именно рака и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ).

След доказания успех в прилагането на своя бизнес модел в останалите четири страни от ЕС, където присъства от 1994 г., SofMedica планира инвестиция от 5 милиона евро в унгарското здравеопазване, предоставяща на държавни и частни болници иновативни технологии, включително своя водещ продукт – робот-асистирана хирургична система da Vinci.

През 2020 г. бяха извършени над 1,2 милиона процедури с da Vinci по целия свят, с помощта на инсталираните приблизително 6 000 системи. Динамичното развитие на роботизираната хирургия в този регион е съпроводена от устойчив, висок процент на използване в Гърция, както и от последните успешни програми в България. В Унгария се очаква, че много скоро пациентите също ще се възползват от предимствата на роботизираната хирургия като намалено време за хоспитализация, по-малко следоперативни усложнения и повишено качество на живот.

Георгиос Софианос – главен изпълнителен директор на SofMedica Group, заяви: „Нашата цел е да си сътрудничим с всички институции с цел изграждане на дългосрочно партньорство за да се ускори цифровизацията на здравната система в Унгария и да се предоставят на унгарските здравни специалисти най-добрите медицински технологии. Но, сама по себе си технологията никога не е достатъчна. Както демонстрирахме досега, в сътрудничество с известни медицински университети можем да предоставим на здравните специалисти най-подходящото непрекъснато медицинско образование и като резултат на това едни от най-добрите налични технологии са достъпни за всички пациенти в нашия регион.”

Решението за навлизане на унгарския пазар е резултат от дискусии с професионалисти в здравеопазването, изразили необходимостта от достъп до иновативни медицински технологии като роботизирана хирургия, бронхоскопия, онкологична диагностика и наблюдение в интензивно отделение и оперативен мониторинг. Разширяването на унгарския пазар идва заедно с амбициозен план за набиране на персонал, както и с търсене биомедицински инженери и опитни специалисти по клинични продажби, за да се присъединят към неговия динамичен екип.

„Нашите 22-годишни взаимоотношения с редица водещи Med Tech компании, в комбинация със стратегическите доставчици като Intuitive, както и 32-те успешни програми с асистирана роботизирана хирургия, разработени в нашия регион, гарантират успешното стартиране и развитие на първите програми в Унгария “. каза Харис Палаондас – изпълнителен директор на SofMedica.

Като част от стойностното си предложение за унгарския пазар, SofMedica ще предостави уникално портфолио от иновативни медицински технологии, придружено от пълна клинична и техническа поддръжка. Освен това ще осигури пълна рамка за развитие на местните здравни специалисти чрез ISLE Academy(Innovation, Simulation, Learning, Ecosystem) (Иновации, симулация, обучение, екосистема), както и чрез други известни центрове за обучение в Европа и САЩ.

SofMedica – Life Saving Innovation е член на SofMedica Group, компания ориентирана към образованието, фокусирана върху здравеопазването, работеща в Европа (Румъния, Гърция, България, Кипър и Унгария). От 1994 г. активно участваща в множество инициативи, насочени към създаване на устойчива промяна за пациентите в европейските страни. В нея работят над 150 специалисти и се очаква да бъде отчетен годишен оборот от около 50 милиона евро през 2021 година.